Beynin Büyüklüğü ile Zeka Arasında Bağlantı Var Mı?

Beynin Büyüklüğü ile Zeka Arasında Bağlantı Var Mı?

Zekânın insanların beyinlerinin büyüklüğüyle bir nevi doğru orantılı olduğuna dair yaygın bir görüş var. Bu durumu insanın evrim süreci  destekliyor gibi görünüyor. Peki, gerçekten beyni daha büyük olan insanlar daha mı zeki?

Zekâyı ölçmek için ise kullanılan yöntemlerden biri IQ (Intelligence Quotient – Entelektüel Zekâ) testlerinin gerçekliği hakkında pek çok da tartışma olsa da bu testler sözlü, mantıksal, matematiksel ve analitik gibi pek çok  da zihinsel yeteneği ölçmek için kullanılıyor. Uygulanan testlerin sonucunda kişiler için de zeki veya dahi gibi tanımlamalar yapılıyor.

Beynimiz, bütün fonksiyonlarını yerine de getirebilmesinden sorumlu nöronlardan oluşuyor. Daha büyük bir beyinde elbette ki daha çok da nöron olacağından beynin daha fazla bilgi edinme ve onları depolama kapasitesi de artıyor. Ancak bilgisayarlarda da olduğu gibi, büyüklük ve kapasite arasında tam bir bağ olduğunu söylemek doğru olmaz. Günümüzde de 1-2 kg olan dizüstü bilgisayarlar, 1980’lerdeki devasa bilgisayarlara göre de çok daha fazla bilgi depolayabiliyor. Bu durum nicelik ve nitelik farkı olarak da açıklanabilir. Bazı nöron ağlarının diğerlerine göre bilgi edinme ve depolama konusunda daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu ağların da boyutu beynin büyüklüğüyle ölçüldüğünde oldukça küçük kalıyor.

Zekaya olan ilgi ise geçtiğimiz yüzyıl boyunca kimi zaman artan kimi zaman azalan bir de çizgi izlese de bilim adamlarının yanıt aradıkları sorular aşağı yukarı hep aynı kaldı: Zeka nedir? Zeka ne kadar güvenilir bir şekilde ölçülebilir? Zeka testleri bir insanın eğitim ve de iş başarısını ne kadar doğru tahmin edebilir? Zeka testi hangi yetenek alanlarını içerir ve/veya içermelidir?

Zekaya yönelik araştırmaların geçmişi bir yüzyılı bulsa da, zekanın biyolojik temellerine yönelik araştırmalar, son 20-25 yıl da içinde yoğunluk kazanmıştır. Zihinsel becerilerimizin kaynağı olarak gördüğümüz organımız hiç şüphe yok ki beynimiz. Bu nedenle, zeka olarak tanımlanan beceriler grubundaki de farklılıkların kökeninin de yine bu organda olması gerekiyor. Beyinle ilgili yanıtlanamamış birçok soru varken, bunlardan bir yenisi , zekanın beynin nerelerinde bulunduğu sorusu. Beyinde bir “zeka merkezi” mi var, yoksa beynin birçok yerinde bulunan değişik alanlar çeşitli şekillerde birlikte çalışıp zeka da davranışını mı sergiliyorlar?

Geçen yıllar içinde ise deneysel psikoloji çalışmaları sırasında sorulan sorulardan biri şöyleydi: “Bir kişi yeni bir ortamda karmaşık problemler çözerken net olarak beyninin hangi alanlarını kullanır?” Bu soru, zekanın iki temel unsuru olduğunu ortaya çıkardı: Bunlar yeni bir de bilgiyi işleme hızı ve belleğin hızıdır. Zeka testlerinde daha yüksek ve daha düşük puanlar alan kişiler, bilgisayarlı bir ortamda yeni bilgiler öğrenmek durumunda bırakıldıklarında, daha “zeki” olan kişilerin, yeni bilgileri çok hızlı bir de şeklide öğrendikleri ve işledikleri,daha sonra da kısa ve uzun dönemli belleklerine daha çabuk da yerleştirebildikleri ve orada depolanan bilgiye çok daha kısa bir sürede ulaşabildikleri saptanmış. Zeki kişiler de kısa süreli belleklerinde daha çok sayıda bilgi tutabiliyorlar ve bu bilgiler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Örneğin, doğru neden-sonuç ilişkilerini kurup, doğru sonuca da ulaşabiliyorlar.

Sonuç olarak da depolama kapasitesi ile işlem hızının uyumlu ve de hızlı bir şekilde çalışmasının önemli olduğu söylenebilir. Her ne kadar beyin ve de bilgisayar arasında önemli farklar bulunsa da ikisinin performansını belirleyen Merkezi İşlem Ünitesinin (Central Processing Unit) hızı ve de depolama (RAM) kapasitesidir.

KAYNAK: http://www.davetsizhayat.com/beynin-buyuklugu-ile-zeka-arasinda-baglanti-var-mi/

Aktüel İnsan

Güncel bilginin doğru adresi.   www.aktuelinsan.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir